Riga LOFT piedāvā pilnu pakalpojumu klāstu no objekta iegādes līdz pilnīgi izbūvētam mājoklim

Investīcijas un īpašumu portfeļa pārvaldīšana

Bēniņi un LOFT dzīvokļi Rīgā ir investīcijas ar lielu potenciālu. Pasaulē šādas dzīvojamās telpas tiek uzskatītas par elitāras klases īpašumiem ar augstu pievienoto vērtību. Mūsu pieredzējušie investīciju speciālisti sniedz konsultācijas par labākajiem ieguldījumiem bēniņu projektos, kā arī var izveidot nekustamā īpašuma portfeli un pārvaldīt to.

Objektu iegāde un konsultācijas

Riga LOFT ir centrālā vieta izbūvētu un neizbūvētu bēniņu un LOFT projektu pirkšanai un pārdošanai. Piedāvājam bēniņu meklēšanu un atlasi atbilstoši jūsu definētajiem kritērijiem, projekta iegādes juridiskās konsultācijas un māklera pakalpojumus. Sniedzam profesionālus vērtējumus par optimālām iegādātā bēniņu (LOFT) dzīvokļa pārbūves iespējām, materiāliem un konstrukcijām, lai garantētu ilgtspējīgu risinājumu. Konsultējam par investīciju iespējām LOFT dzīvokļu projektos Rīgā, tostarp veicot iegādāto dzīvokļu projektēšanu un izmaksu modelēšanu, lai izvērtētu nepieciešamo investīciju daudzumu. Mūsu speciālisti var iesaistīties jebkurā bēniņu vai LOFT projekta izstrādes posmā: no iegādes līdz nodošanai ekspluatācijā. Līdz ar to varam izskatīt un sniegt palīdzību arī jau iesāktu projektu realizācijai.

Skiču izstrāde un projekta apstiprināšana

Mūsu arhitektu un dizaineru komanda izstrādās iegādātā bēniņu vai LOFT dzīvokļa projekta skices un 3D vizualizācijas, kas pasūtītājam uzskatāmi atklāj iegādāto bēniņu izbūves iespējas un rezultātu. Projektējot mēs balstāmies uz savu pieredzi, piedāvājam un izskaidrojam labākās konstrukcijas un risinājumus gan kvalitātes, gan izmaksu ziņā. Mēs nodrošinām projekta pilnīgu saskaņošanu ar atbildīgajām iestādēm visos posmos un objekta sagatavošanu izbūvei.

Būvniecības vadība un resursu organizēšana

Mūsu projektu vadības komanda nodrošina kompleksu izbūves procesa un resursu organizāciju atbilstoši apstiprinātajam projektam, būvdarbu vadību un uzraudzību, nodošanu ekspluatācijā. Mūsu dizaineri piedāvā interjera dizaina konsultācijas, mēbeļu un aksesuāru atlasi. Piedāvājam arī koplietošanas telpu labiekārtošanu: kāpņu telpas un lifta izbūvi. Izbūve tiek plānota un veikta tā, lai pēc iespējas maksimizētu objekta pievienoto vērtību un investīciju atdevi.